Sikh Gurdwara of Sadh Sangat
 
Gurdwara Sahib
     
 
Program

Akhand Path by Sadh Sangat: Friday, April 18th at 8:00 AM

Akhand Path da Bhog: Sunday, April 20th at 9:30 AM

Nishan Sahib Sewa: 10:30 AM

Kirtan Darbar Se
Apr-21-2014
 
 
   
Baisakhi 2014
Program

Akhand Path by Sadh Sangat: Friday, April 18th at 8:00 AM

Akhand Path da Bhog: Sunday, April 20th at 9:30 AM

Nishan Sahib Sewa: 10:30 AM

Kirtan Darbar Sewa: 11:00 AM to 1:30 PM

Local Various Raggi Jatha
Bhai Sobha Singh Ji
Bhai Jaspal Singh Ji Delhiwale
   
Gurdwara Sahib
Copyright © 2009 Sikh Gurdwara of Sadh Sangat, INC. Home  |  About UsInformation  |  Gallery  |  Contact Us  |